عبارت جستجو شده : یک تیم آفریقایی خواهان بازی با ایران