عبارت جستجو شده : مشتریان تی‌موبایل سهام‌دار این شرکت مخابراتی می‌شوند