عبارت جستجو شده : فرماندار بویراحمد: حمایت از عشایر سبب تحقق اقتصاد مقاومتی می شود