عبارت جستجو شده : ضرورت تجدیدنظر درباره لایحه برنامه ششم توسعه کمک به شهرداری‌ها