عبارت جستجو شده : رکوردشکنی رحمان یکی از بزرگ‌ترین صحنه‌های پارالمپیک