عبارت جستجو شده : خودروی سواری سراتو قاچاق در یزد توقیف شد