عبارت جستجو شده : خسارت یک میلیون دلاری که استقلال برای خود تراشید