عبارت جستجو شده : جزییاتی از جلسات مقامات سوری در سفارتخانه ایران