عبارت جستجو شده : تکذیب ادعای ترکیه از سوی العبادی و پیشمرگه