عبارت جستجو شده : ایتالیا 1 0 سوئد لاجوردی ها صعود کردند خطرحذف زلاتان جدول