عبارت جستجو شده : امیدواری برای حضور امیری در دربی 83 ملی پوش پرسپولیس در تمرینات