عبارت جستجو شده : امضای تفاهم نامه همکاری با نوکیا