عبارت جستجو شده : اسامی جان باختگان حادثه قطار در سمنان اعلام شد وضعیت یک نفر نا مشخص است