عبارت جستجو شده : ابهام در پرداخت کمک 300 هزار دلاری فیفا