تجلیل از کارکنان بیمارستان زنان و زایمان طالقانی اراک

تجلیل از کارکنان بیمارستان زنان و زایمان طالقانی اراک

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-06-01 11:22:29
دسته بندی
موزیک ویدئو
منبع
اپارات
دانلود
لینک دانلود

دانلود ویدئو تجلیل از کارکنان بیمارستان زنان و زایمان طالقانی اراک

موزیک ویدئو تجلیل از کارکنان بیمارستان زنان و زایمان طالقانی اراک ، کسب رتبه برتر کشور در ترویج زایمان طبیعی برای دومین سال متولی توسط استان مرکزی رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: استان مرکزی در ارزیابی برنامه های تحول نظام سلامت کشور، در گام ترویج زایمان طبیعی در دومین سال پیاپی رتبه برتر را کسب کرد. رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: استان مرکزی در ارزیابی برنامه های تحول نظام سلامت کشور، در گام ترویج زایمان طبیعی در دومین سال پیاپی رتبه برتر را کسب کرد.